APA – מיהם ולמה אתם צריכים להכיר אותם

APA הם כללים בין לאומיים בנושא סדר הכנת כל עבודה אקדמית והרשימה הביבליוגראפית שעל פיה מכינים כל עבודה או מחקר. הכללים נקבעו כדי לקבוע מבנה אחיד של כל העבודות המוגשות בכל אחד מתחומי הלמידה .רוב מדינות העולם קיבלו את התקנים החדשים ועל פיהם מגישים החוקרים השונים את מחקריהם.

בשיטה זו נחשפים סטודנטים ועובדי מחקר במדינות השונות לעבודות מרתקות שבוצעו על ידי סטודנטים שונים ברחבי העולם . כך קל לכולם להתמצא בחומר כיוון שכולם נוהגים על פי סדר פעילות זהה, דבר המקל מאד על לומדי המחקרים ברחבי הגלובוס.

כללי APA מתייחסים לסדר הכתיבה, לסימני הפיסוק השונים לאורך המאמר, אופן כתיבת שמו המקורי של המאמר או הספר, הנחיות באילו שלבים אפשר להוסיף נקודה, הסברים איך להתייחס למקורות הרשומים בשפה האנגלית, מתי יש לכתוב שם משפחה ואיך אמורה להופיע בביבליוגרפיה שנת פרסום המחקר.

ציטוט בעבודה אקדמית

ציטוט מסמל משפט או קטע המובא מתוך מחקר אחר שפורסם . מגיש העבודה משלב במחקר שלו קטע שמתייחס גם הוא לנושא זה מתוך העבודה האחרת תוך הדגשת נקודה זו אחרת כדי לחזק את האמירה שלו ספציפית. מעבר לקטע המילולי מציין הכותב את שמו של המקור האחר ואת שנת פרסום המאמר.

רישומו של המחבר חשובה כדי לא לבצע גניבה ספרותית, כדי לתת למקור שכתב את המחקר חשיבות לעבודתו ולצורך ההקפדה בשמירה על מה חוקי ומה לא חוקי בעשייה . השימוש במקורות מידע במהלך כתיבת עבודה אקדמית, מוכיח את עומקה של העבודה, את היקפי המחקר ואת החשיבות הרבה של מקורות המידע השונים על פי תפיסתו של הסטודנט.

נקודות ציטוט

כשמעניקים ניסוח חדש לרעיון המובא במחקר אחר.

כשמחקר שהוכן על ידי אדם מסוים, היה משמעותי ביותר והיווה אבן דרך בפיתוח המוטיב .

כשמסבירים נקודה מסוימת באמצעות עבודה שהוגשה על ידי גורם אחר.

כשמעלים במחקר רעיון שעלה בעבר במחקר אחר .

כשמעלים מידע ממקור אחר, מסמנים את כל הקטע בתוך מירכאות.

כללי רישום ביבליוגרפי לפי חוגים

לכל חוג אקדמי נקבעו הכללים הביבליוגרפיים שלו שעל פיהם יש להגיש את העבודות בתחום ספציפי זה . סטודנטים שלא קיבלו הנחיות ממוקדות לעבודותיהם משתמשים בכללי הציטוט של Turabian.

הנחיות בעברית של כללי הציטוט השונים

כדי לבצע שימוש נכון ולאור חשיבותה של שיטת הציטוט ורישום המקורות בהתאם להנחיות ה – APA  אפשר להיעזר בכמה ספרי הדרכה. הספר הייעודי באנגלית המסביר באופן מפורט את השיטה ואופן הרישום – Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010 . ספר זה תורגם לנוחות המשתמשים גם לשפה העברית ויצא לאור בספריית אורנים וקיים גם ספר ההנחיות של מכללת בית ברל.

הספרים מכילים דוגמה לעבודה אקדמית נכונה על פי כללי ה APA  בכמה תחומי מחקר שיקלו על העוסקים במלאכה. 

כללי האזכור האחיד

בתחום המשפטי קיימים אזכורים רבים בפסקי הדין השונים ולכן היה צורך לקבוע עבורו כללים ספציפיים המתאימים לצורת התנהלותם. צוות משותף של כתבי העת העוסקים בסוגיות משפטיות גיבש קובץ הנחיות נוח לשימושם של הסטודנטים ושל העוסקים בתחום המשפט ועריכת הדין. הקובץ הופק על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

כל סטודנט מכיר את התקופה הלחוצה שבה עליו להכין ולהגיש עבודה בנושאים אקוטיים תוך שילוב מחקר מעמיק. לאור ריבוי המידע, הסטודנט לא יודע מאיפה להתחיל ואיך לבצע את העבודה המקצועית שחייבת להיות על פי כללי APA .

צוות הכותבים המקצועי של איזי גרייד ביצע כתיבה של מאות עבודות אקדמיות בכל תחומי הלמידה תוך הקפדה על שימוש בשיטת ה APA. עבודה איכותית ומוקפדת הנעשית על ידי אחד מאנשי הצוות המומחים שלנו, יוצרת שקט נפשי לסטודנט, הוא סומך עלינו שנבצע את הטוב ביותר עבורו.

כתוב/כתבי תגובה

Call Now Buttonהתקשרי עכשיו